ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

2018, Οκτώβριος 4 - 8:49πμ

     Eνημερώνουμε τα αξιότιμα μέλη της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων,

ότι προκειμένου να διασφαλίσουμε την ουσιαστική ενημέρωσή σας και με βάση την

εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασία έχουμε δημιουργήσει πίνακες που αφορούν

την παρουσία ουσιών ή προϊόντων που προκαλούν αλλεργίες, επισημαίνοντας κατά

περίπτωση το συγκεκρίμενο είδος, όπως αυτό περιγράφεται από την κείμενη νομεθεσία

(Κανονισμός ΕΕ αριθ. 1169/2011 Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΕ 4864/2017, ΕΦΕΤ Αριθμ.

Πρωτ. 20303/2014).

    Για τα αλλεργιογόνα συστατικά στα προϊόντα να απευθύνεστε στον Μάγειρα ή στον Ταμία

Υπηρεσίας.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon allergiogona_systatika_1.pdf1020.82 KB