Ανακοίνωση

2020, Μάιος 20 - 8:55πμ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

        Ενημερώνουμε τα αξιότιμα μέλη μας, στο πλαίσιο προστασίας από την μετάδοση του κορωνοϊού SARS COV-2 και με αντικειμενικό σκοπό την μείωση της διασποράς της νόσου, ότι οι δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης της ΛΑΕΔ θα λειτουργήσουν από 25 Μαΐου 2020, με τις προϋποθέσεις λειτουργίας, όπως αυτές έχουν καθορισθεί από τις κατευθύνσεις των Κυβερνητικών αποφάσεων και των αρμοδίων φορέων.  

        Σε εφαρμογή των παραπάνω έχει καθορισθεί ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός μελών ανά αίθουσα παροχής υπηρεσιών εστίασης και ανά Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών.

        Τα προσερχόμενα μέλη θα παραλαμβάνουν από τον Αξιωματικό Πύλης αριθμημένη κάρτα εισόδου, η οποία είναι ατομική και θα ισχύει αποκλειστικά για την αίθουσα ή το τμήμα που αναγράφει.

Η κάρτα θα παραδίδεται κατά την έξοδο από την ΛΑΕΔ.

        Όταν θα είναι συμπληρωμένος ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός εισερχομένων, οι προσερχόμενοι θα αναμένουν εκτός του κτιρίου της ΛΑΕΔ, τηρώντας με δική τους ευθύνη τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας.

        Η είσοδος θα επιτρέπεται αυστηρά μόνο στους δικαιούχους, όπως αυτοί καθορίζονται από τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της ΛΑΕΔ ( ΦΕΚ 126/τΒ΄/18 Φεβ 98).

Εκ της Διευθύνσεως