ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ 28 ΦΕΒ 2019

2019, Φεβρουάριος 25 - 11:22πμ

Ενημερώνουμε τα αξιότιμα μέλη μας ότι η ΛΑΕΔ θα παραμείνει κλειστή την Πέμπτη 28 ΦΕΒ 2019, λόγω υπηρεσιακής εκδήλωσης.