ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓIA ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΡΣΗ ΜΕΤΡΩΝ COVID-19

2020, Μάιος 8 - 10:17πμ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

        Ανακοινώνουμε στα αξιότιμα μέλη μας, ότι σε εφαρμογή των πρόσθετων μέτρων για την  προστασία από τον νέο κορωνοϊο COVID–19, η εξυπηρέτηση του κοινού θα πραγματοποιείται κυρίως μέσω ηλεκτρονικoύ ταχυδρομείoυ. Εφόσον αυτό δε δύναται να πραγματοποιηθεί,   η προσέλευση στο τμήμα Διοίκησης Προσωπικού για την έκδοση δελτίου εισόδου, καθώς και στο Τμήμα Παροχής Υπηρεσιών,  θα πραγματοποιείται  μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού).

 

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

 

Επικοινωνία:

Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού Τηλ 210 7496455, e-mail k.c.grimani@army.gr

Τμήμα Παρεχομένων Υπηρεσιών Τηλ 210 7244372, e-mail laedtdp@gmail.com