Ανακοίνωση Λειτουργίας ΛΑΕΔ

2021, Ιούλιος 30 - 12:22μμ

Ενημερώνουμε τα αξιότιμα μέλη μας, ότι η ΛΑΕΔ θα συνεχίσει την λειτουργία της από την Τρίτη 3 Αυγούστου 2021, με το άνοιγμα και του εστιατορίου επιπλέον της βεράντας «Ελαίας», τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, όπως αυτά καθορίζονται στην Φ.440/131/370998/Σ.5794/22-7-21/ΓΕΣ/Βκ1/Β1/4 σε εφαρμογή της ΚΥΑ ΔΙα/ΓΠ.οικ. 44779/2021 (ΦΕΚ 3117/τ. Β/16 Ιουλ 21).

Σε συνέχεια των παραπάνω καθορίζεται ότι η ΛΑΕΔ θα λειτουργήσει (Εστιατόριο-Ελαία) αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, με υποχρεωτική επίδειξη κατά την είσοδο των μελών της:

(α)      πιστοποιητικού εμβολιασμού ή

(β)      πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν  

(γ)      ειδικότερα για τους προσερχόμενους ανήλικους με δήλωση αρνητικού αποτελέσματος self-test, το οποίο γίνεται έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την προσέλευσή τους και εκδίδεται με μέριμνα των γονέων από την πλατφόρμα με διεύθυνση https://self- testing.gov.gr.

(δ)      Στρατιωτική ή Αστυνομική ταυτότητα ή κάρτα μέλους.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά, επιδεικνύονται είτε σε έντυπη μορφή είτε ηλεκτρονικά μέσω κινητής συσκευής του μέλους, τα οποία το προσωπικό της κεντρικής πύλης σαρώνει ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α' 118) Covid Free GR.

Μετά από τον σχετικό ηλεκτρονικό έλεγχο και εφόσον τα εν λόγω πιστοποιητικά γίνουν δεκτά από την παραπάνω εφαρμογή, τα προσερχόμενα μέλη θα παραλαμβάνουν από την κεντρική πύλη αριθμημένη κάρτα εισόδου, η οποία είναι ατομική και θα ισχύει αποκλειστικά για τον χώρο που αναγράφει.

Η κάρτα θα παραδίδεται κατά την έξοδο από την ΛΑΕΔ.

Όταν θα είναι συμπληρωμένος ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός των εισερχομένων μελών, οι προσερχόμενοι θα αναμένουν εκτός κτηρίου της ΛΑΕΔ, τηρώντας με δική τους ευθύνη τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας.

Η είσοδος θα επιτρέπεται αυστηρά μόνο στους δικαιούχους, όπως καθορίζονται από τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της ΛΑΕΔ (ΦΕΚ 126/τ. Β/18 Φεβ 98).

Οι γενικοί κανόνες λειτουργίας της εστίασης είναι οι παρακάτω:

(α)      Επιτρέπεται η παρουσία καθήμενων μόνο πελατών.

(β)      Επιτρέπονται μέχρι δέκα (10) άτομα ανά τραπέζι.

(γ)      Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική από το προσωπικό και από τους πελάτες κατά τον χρόνο αναμονής (ισχυρή σύσταση για τους καθήμενους πελάτες στα τραπεζοκαθίσματα).

(δ)      Οι αποστάσεις στα τραπεζοκαθίσματα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις όπως καθορίζονται από τους αρμόδιους φορείς και δεν επιτρέπεται η μετακίνηση τους.

Το ωράριο λειτουργίας διαμορφώνεται καθημερινά όπως παρακάτω:

(α)      Εστιατόριο από 12:30 έως 16:00.

(β)      Βεράντα «Ελαία» από 07:00 έως 00:00.

Η ΛΑΕΔ προσδοκά την κατανόηση και την καλή συνεργασία, των προσερχόμενων μελών της, κατά την διαδικασία ελέγχου - ταυτοποίησης, από τα εντεταλμένα όργανα της Λέσχης, που έχουν σαν σκοπό την διασφάλιση της διασκέδασης ταυτόχρονα με την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων υγιεινής στα πλαίσια της προφύλαξης από την διάδοση της covid-19.

Εκ της Διευθύνσεως.