ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΕΔ

2021, Αύγουστος 12 - 11:34πμ

Ενημερώνουμε τα αξιότιμα μέλη μας, ότι το εστιατόριο της ΛΑΕΔ θα διακόψει την λειτουργία του από την Παρασκευή 13 Αυγ 21 και θα παραμείνει κλειστό μέχρι και την Κυριακή 22 Αυγ 21.

Το εστιατόριο θα συνεχίσει την λειτουργία του από την Δευτέρα 23 Αυγ 21, τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλά, όπως αυτά καθορίζονται στην Φ.440/131/370998/Σ.5794/22-7-21/ΓΕΣ/Βκ1/Β1/4, σε εφαρμογή της ΚΥΑ ΔΙα/ΓΠ.οικ. 44779/2021 (ΦΕΚ 3117/τ. Β/16 Ιουλ 21).

Η βεράντα «Ελαία» θα συνεχίσει κανονικά την λειτουργία της για το υπόψη χρονικό διάστημα.

Εκ της Διευθύνσεως.