Ανακοίνωση Λειτουργίας Βεράντας "Ελαία"

2021, Απρίλιος 29 - 11:39πμ

Ενημερώνουμε τα αξιότιμα μέλη μας, στο πλαίσιο προστασίας από την μετάδοση του κορωνοϊού SARS COV-2 και με αντικειμενικό σκοπό τη μείωση της διασποράς της νόσου , ότι η βεράντα "Ελαία"  θα λειτουργήσει από 05 Μαΐου 2021.

Σε εφαρμογή των παραπάνω έχει καθορισθεί ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός μελών ανά αίθουσα παροχής υπηρεσιών και ανά Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών (μόνο κατόπιν ραντεβού).

Τα προσερχόμενα μέλη θα παραλαμβάνουν από τον Αξιωματικό Πύλης αριθμημένη κάρτα εισόδου, η οποία είναι ατομική και θα ισχύει αποκλειστικά για την αίθουσα ή το τμήμα που αναγράφει.

Η κάρτα θα παραδίδεται κατά την έξοδο από την ΛΑΕΔ.

Όταν θα είναι συμπληρωμένος ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός των εισερχομένων μελών, οι προσερχόμενοι θα αναμένουν εκτός κτηρίου της ΛΑΕΔ, τηρώντας με δική τους ευθύνη τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας.

Η είσοδος θα επιτρέπεται αυστηρά μόνο στους δικαιούχους, όπως καθορίζονται από τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της ΛΑΕΔ (ΦΕΚ 126/τΒ΄/18 Φεβ 98).

Οι  γενικοί  κανόνες  λειτουργίας  της  εστίασης  είναι  οι  παρακάτω:

  • Έναρξη λειτουργίας μόνο  σε  εξωτερικούς  χώρους.
  • Επιτρέπεται η παρουσία καθήμενων μόνο  πελατών.
  • Επιτρέπεται  μόνο  έξι  (6)  άτομα  ανά  τραπέζι.
  • Η  χρήση  μάσκας  είναι   υποχρεωτική από  το  προσωπικό  και  από  τους  πελάτες  κατά  τον  χρόνο αναμονής (ισχυρή σύσταση  για  τους  καθήμενους  πελάτες  στα  τραπεζοκαθίσματα ή στο   μπαρ) .
  • Οι  αποστάσεις  στα  τραπεζοκαθίσματα  είναι  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  όπως  καθορίζονται  από  τους αρμόδιους  φορείς  και  δεν επιτρέπεται  η  μετακίνηση  τους .

Το ωράριο λειτουργίας διαμορφώνεται όπως παρακάτω:

Α.  ΒΕΡΑΝΤΑ «ΕΛΑΙΑ»: ΑΠΟ  07:00  ΕΩΣ  00:00

                                                                                                                                                                                                                           Εκ  της  Διευθύνσεως