Διακοπή λειτουργίας ΛΑΕΔ

2017, Ιούλιος 12 - 7:02μμ

Γνωρίζεται προς τα αξιότιμα Μέλη μας ότι η Λέσχη, όπως κάθε χρόνο κατόπιν σχετικής απόφασης του ΔΣ,  θα παραμείνει κλειστή από 1 έως 31 Αυγούστου 2017. Από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2017 η ΛΑΕΔ θα είναι ανοιχτή και σε πλήρη λειτουργία για κάθε εκδήλωση. Ευχόμαστε στα Μέλη μας και στις οικογένειες αυτών. Καλό Καλοκαίρι.