ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

2018, Δεκέμβριος 18 - 2:57μμ

      Ενημερώνουμε τα αξιότιμα μέλη μας ότι το εστιατόριο
της ΛΑΕΔ θα παραμείνει κλειστό για το διάστημα από 22
έως και 26 Δεκ 2018.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.