Οργάνωση

Πρόεδρος: Αντιστράτηγος Λεωνίδας Κακαβάς

Μέλη: Συνταγματάρχης (ΠΖ) Δημήτριος Μάνος

Σμήναρχος(Ο) Δημήτριος Αναστασιάδης

Αντιπλοίαρχος(Ο) Κωνσταντίνος Μάλλιαρης ΠΝ

Συνταγματάρχης (ΝΟΜ) Παντολέων Ζέλιος

Υποστράτηγος ε.α Ιωάννης Δεβούρος

Διευθυντής ΛΑΕΔ: Ταξίαρχος Γεώργιος Ρέλλιας

Τηλέφωνο: 210 7211171

Διατελέσαντες Διευθυντές

Αντισμήναρχος (ΥΟΚ) Αλέξανδρος Μακρής

Τηλέφωνο: 210 7246635

Τηλέφωνο: 2107212496 (εσωτ.100)

Τηλέφωνο: 210 7496455

Τηλέφωνο: 210 7244372

email: laedtpy@gmail.com

Τηλέφωνο: 210 7215810

Τηλέφωνο: 210 7211791

Τηλέφωνο: 210 7218384

Τηλέφωνο: 210 7212496 (εσωτερικό 124)

Τηλέφωνα: 210 7212496

Φαξ: 210 7244373

Email: laed-tdp@army.gr