Συμβάσεις – Διαγωνισμοί (Ανάθεση Εργασιών Καθαριότητας του Κτηρίου της ΛΑΕΔ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1/2022

ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την Ανάθεση των Εργασιών Καθαριότητας του Κτηρίου της ΛΑΕΔ

Η

Περισσότερα