ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡ.Π.Α

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΤΗΣ ΛΑΕΔ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ (ΚΑΡ.Π.Α) ΑΠΟ ΤΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ 401 ΓΣΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΟΚΤ 2022.Περισσότερα