Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων

ΜΕΛΗ ΛΑΕΔ: ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Μέλη ΛΑΕΔ: ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Μέλη της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, όπως καθορίζεται στο ΦΕΚ 126/τΒ/18 Φεβ 98 αποτελούν:
α.  Όλοι οι εν ενεργεία Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

β.  Όλοι οι εν αποστρατεία Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές  των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

γ. Οι συγγενείς πρώτου βαθμού (γονείς, σύζυγοι, τέκνα) όσων αντιστοιχούν στις κατηγορίες α και β.

Οι εν ενεργεία Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές  εισέρχονται στη Λέσχη με την επίδειξης της στρατιωτικής τους ταυτότητας.

Οι εν αποστρατεία Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές  εισέρχονται στη Λέσχη με την επίδειξη του Επίσημου Δελτίου Ταυτότητας της ΕΑΑΣ.

Οι συγγενείς πρώτου βαθμού των παραπάνω εισέρχονται ελεύθερα εφόσον συνοδεύουν τον Αξιωματικό-Μέλος. Σε κάθε άλλη περίπτωση οφείλουν να επιδεικνύουν την Κάρτα Εισόδου της ΛΑΕΔ.
Κάθε κάτοχος Κάρτας Εισόδου, μπορεί να συνοδεύει έως τρεις (3) προσκεκλημένους.

Προσοχή: η είσοδος στη ΛΑΕΔ επιτρέπεται αποκλειστικά σε κατόχους Κάρτας Εισόδου της ΛΑΕΔ και όχι σε κατόχους Δελτίων Εισόδου άλλων λεσχών ή στρατιωτικών καταστημάτων της χώρας.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την έκδοση κάρτας εισόδου:
α. Συγγενείς Αξιωματικού εν ενεργεία ή εν αποστρατεία:
–      Αίτηση έκδοσης κάρτας εισόδου, συμπληρωμένη από τον Αξιωματικό (υπάρχει σε μορφή pdf παρακάτω – Αίτηση 1)
–      Φωτοτυπία του Δελτίου Στρατιωτικής Ταυτότητας ή της Ταυτότητας της Ένωσης Αποστράτων του Αξιωματικού
–      Φωτοτυπία του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος
–      Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, στο οποίο πιστοποιείται η  συγγένεια με τον αξιωματικό
–      Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
–      Δήλωση περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, υπογεγραμμένη από κάθε συγγενή που αιτείται την έκδοση και  θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής (υπάρχει σε μορφή pdf παρακάτω – Αίτηση 3)

β. Συγγενείς Θανόντος Αξιωματικού
–      Αίτηση έκδοσης κάρτας εισόδου, συμπληρωμένη από τον δικαιούχο συγγενή (υπάρχει σε μορφή pdf παρακάτω – Αίτηση 2)
–      Βεβαίωση από την Ένωση Αποστράτων, στην οποία θα αναγράφεται ότι ο Αξιωματικός ήταν εγγεγραμμένος στα μητρώα της Ένωσης
–      Φωτοτυπία του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος
–      Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, στο οποίο πιστοποιείται η  συγγένεια με τον αξιωματικό
–      Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
–      Δήλωση περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, υπογεγραμμένη από κάθε συγγενή που αιτείται την έκδοση και  θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής (υπάρχει σε μορφή pdf παρακάτω – Αίτηση 3)

γ. Εν αποστρατεία Αξιωματικοί:
–      Αίτηση έκδοσης κάρτας εισόδου, συμπληρωμένη από τον Αξιωματικό (υπάρχει σε μορφή pdf παρακάτω – Αίτηση 1)
–      Φωτοτυπία του Δελτίου Στρατιωτικής Ταυτότητας ή της Ταυτότητας της Ένωσης Αποστράτων του Αξιωματικού
–      Φωτοτυπία του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος
–      Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
–      Δήλωση περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, υπογεγραμμένη από κάθε συγγενή που αιτείται την έκδοση και  θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής (υπάρχει σε μορφή pdf παρακάτω – Αίτηση 3)

Κατεβάστε τις αιτήσεις εδώ:

Αίτηση 1 (Αξκού Ε.Ε – Ε.Α)

Αίτηση 2 (Εκλιπόντος Αξκού)

Αίτηση 3 (Δήλωση περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟ)

 

Οι κάρτες εισόδου που εκδίδονται στη ΛΑΕΔ είναι πενταετούς ισχύος.
Για έκδοση καρτών ή σχετικές πληροφορίες, απευθύνεστε στο Γραφείο Έκδοσης Καρτών Εισόδου, Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 8:30 ως τις 12:30.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας 210 7212496 Εσωτερικό 111
E-mail  infolaedek@gmail.com
Υπεύθυνη Βάσω Ζαρκάδα

Υποχρεώσεις Μελών ΛΑΕΔ
1. Οι Αξιωματικοί – Μέλη της ΛΑΕΔ, κάθε εισερχόμενο μέλος της οικογένειάς τους και εν γένει κάθε εισερχόμενο άτομο στη Λέσχη υποχρεούται να σέβεται τις διατάξεις του Κανονισμού της Λέσχης καθώς και τις ειδικότερες Πάγιες Διαταγές του Καταστήματος.
2. Τα Μέλη της ΛΑΕΔ οφείλουν να σέβονται και να προφυλάσσουν τα έπιπλα, τα κειμήλια, τα σκεύη και αντικείμενα της Λέσχης
3. Τα Μέλη της ΛΑΕΔ συνιστάται να μην απευθύνουν παρατηρήσεις στο προσωπικό της Λέσχης, αλλά αντίθετα να απευθύνονται στον αρμόδιο τμηματάρχη ή Αξιωματικό Υπηρεσίας για οποιαδήποτε παράλειψη εξυπηρέτησής τους.
4. Οι Αξιωματικοί, είτε εν ενεργεία είτε εν αποστρατεία, συνιστάται να μη λησμονούν την ιδιότητά τους όταν βρίσκονται στη Λέσχη και τους κανόνες της Στρατιωτικής Πειθαρχίας.
5. Τα Μέλη της Λέσχης έχουν προσωπική ευθύνη για την εμφάνιση και συμπεριφορά τόσο των ιδίων όσο και των προσκεκλημένων τους. Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος σε όσους και όσες δεν είναι ενδεδυμένοι/-ες με τρόπο που να συνάδει με τους κανόνες και τις παραδόσεις της Λέσχης – ήτοι κοντά σορτς, βερμούδες, κολάν, κοντές φούστες και φορέματα, σκισμένα ρούχα, σαγιονάρες και εν γένει προκλητικό ντύσιμο – όπως και σε όσους και όσες παρουσιάζονται με αθλητική περιβολή.

Είναι υποχρέωση όλων να σεβόμαστε το χώρο και την ιστορία της Λέσχης Αξιωματικών και του Σαρόγλειου Μεγάρου.